Media center

Evoluția pieței berii în 2016 și rolul educației în formarea maeștrilor berari

Asociația Berarii României a anunțat principalele rezultate ale pieței berii în 2016, în cadrul unui eveniment ce a avut loc marți, 23 mai, la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, subliniind totodată rolul pe care instituția academică îl are în formarea tinerelor generații de maeștri berari.

Volumul pieței berii s-a menținut în 2016 la nivelul anului precedent

Asociația Berarii României anunță evoluția pieței berii pe parcursul anului trecut: volumul pieţei berii s-a menținut la 15,8 milioane hl, nivel atins și în 2015, consumul pe cap de locuitor s-a situat la rândul său la nivelul anului precedent, de 80 l.

Asociația Berarii României are o nouă conducere

Asociaţia Berarii României şi-a desemnat în luna ianuarie o nouă conducere, în funcţia de președinte fiind ales Shachar Shaine, președintele companiei United Romanian Breweries Bereprod (URBB), iar pentru funcţia de director general fiind numită Julia Leferman.