Milităm pentru un sistem funcțional de gestionare a deșeurilor de ambalaje

Dincolo de noutățile pe care legislația în domeniul gestionării și reciclării deșeurilor provenite din ambalaje aplicabilă din ianuarie 2019 le aduce, trebuie avute în vedere câteva aspecte pe care le considerăm a fi esențiale:

Este nevoie de creșterea gradului de colectare a deșeurilor de ambalaje din rețeaua municipală

Capacitatea de colectare și reciclare a deșeurilor municipale este extrem de scăzută: ponderea deșeurilor de ambalaje provenite din rețeaua municipală este de 60%, iar în acest moment nivelul de colectare selectivă a acestor deșeuri nu atinge nici 5%. Menținerea stării actuale a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale are un impact negativ semnificativ asupra mediului și asupra stării de sănătate a populației, cu implicații pe termen lung atât în ceea ce privește noile obiective de valorificare și reciclare, din perspectiva prevederilor pachetului economiei circulare, cât și în ce privește consumatorii români, prin creșterea artificială a prețurilor cauzată de ineficiența sistemului.

Este nevoie de o transparență a costurilor, de trasabilitatea deșeurilor și stabilirea de responsabilități clare pentru toți participanții din sistem: producători, organizații de transfer al responsabilității acestora, comercianți, operatori publici și privați de colectare și tratare a deșeurilor de ambalaje, municipalitati și cetățeni.

Serviciile de colectare separată prestate de operatorii de salubritate nu sunt tranzacționate pe o piață liberă în concurență cu serviciile de colectare prestate de alți operatori autorizați să le desfășoare. Astfel, producătorii sunt practic obligați să suporte prin aceste costuri nete inclusiv ineficiența operatorilor de salubritate care nu își desfășoară activitatea pe piețe concurențiale, ci dețin monopol în zonele în care acționează. Contravine principiului economiei funcționale de piață ca producătorii să fie obligați să suporte costurile activității de salubritate în mod direct, în condițiile în care concurența este cea care reprezintă singura garanție a faptului că un cumpărător (producătorul) nu va plăti ineficiența unui vânzător (operatorul de salubritate).

Producătorii sunt gata să acopere costurile necesare gestionării eficiente a deșeurilor de ambalaje, însă doar în condițiile în care acestea vor fi stabilite într-un mod transparent și predictibil. În acest sens, devine imperios necesară transparentizarea datelor consolidate din raportările tuturor jucătorilor licențiați și a participanților la sistem (producători, colectori, reciclatori, autorități locale).

Totodată, este nevoie de o atribuire de roluri și responsabilități clare pentru toți participanții din sistem: producători, organizații de transfer al responsabilității acestora, comercianți, operatori publici și privați de colectare și tratare a deșeurilor de ambalaje, municipalitati și cetățeni.