Parlamentul României dezbate practicile comerciale neloiale

Parlamentul României dezbate în prezent transpunerea în legislația națională a Directivei europene privind practicile comerciale neloiale. Directiva își propune să stabilească, la nivelul Uniunii Europene, un standard minim de protecție al micilor furnizori în relația lor cu marii cumpărători, prin armonizarea măsurilor divergente ale statelor membre privind practicile comerciale neloiale. 

Berarii României au înaintat un set de propuneri de amendamente la proiect și au participat la dezbaterile publice organizate de Comisiile pentru Agricultură, respectiv Economică din Senat. Pe 26 aprilie, proiectul a fost votat in plenul Senatului, urmand sa fie transmis pentru dezbateri finale in Camera Deputaților.  

Principalele domenii de interes pentru sectorul berii sunt legate de:

  • susținerea propunerii de aplicare a legii cu privire la toți furnizorii și cumpărătorii, indiferent de cifra de afaceri a acestora;
  • clarificarea mai multor concepte introduse în lege, pentru a evita interpretările;
  • corelarea cu legislația existentă pentru a evita incertitudinea juridică;
  • extinderea listei practicilor comerciale interzise de lege;
  • revizuirea mecanismului sancțiunilor, prin eliminarea amenzilor aplicate ca procent din cifra de afaceri a companiei.