Piața berii în 2016

  • Volumul pieței berii s-a situat la același nivel înregistrat anul anterior, de 15.8 milioane hl
  • Consumul pe cap de locuitor s-a menținut la 80 litri
  • Producția și comercializarea berii în România contribuie la crearea unui număr de 85.000 locuri de muncă, direct și indirect, la nivelul întregii țări.
  • Importurile au atins pragul de 0,44 milioane de hl în 2016, piața berii din România păstrându-și astfel caracterul profund național, asigurat de o pondere a producției locale de peste 97% din consumul intern.
  • Exporturile au înregistrat o ușoară scădere, de 0,08 milioane hl față de anul anterior, atingând un total de 0,42 milioane hl
  • Nivelul investițiilor în rândul membrilor asociației și-a continuat și în 2016 trendul ascendent înregistrat de-a lungul anilor. Astfel, nivelul atins anul trecut s-a ridicat la 69,7 milioane euro, în creștere cu 14.2 milioane euro față de 2015. Până în prezent, investițiile cumulate ale membrilor asociației, de la intrarea acestora pe piață, au atins un total de 1,4 miliarde euro.