Berea, stimul important pentru agricultura României

Rolul autorităților este esential pentru a crea un context favorabil stabilirii de legături între fermieri și industria berii, astfel încât produsele agricole să fie valorificate prin prelucrare în România, și nu exportate. Prelucrarea pe plan intern are beneficii importante pentru economia locală, prin valoarea adăugată produselor.

Agricultura trebuie să rămână un factor constant de creștere pentru economia României, un domeniu care să evolueze continuu, prin îmbunătățirea competitivității și valorificarea potențialului său.

Prin politicile publice, pot fi create instrumente utile care să susțină deopotrivă producătorii agricoli și procesatorii, în beneficiul consumatorilor.