Confidentialitate

 

1 / Controlor de date

Această politică de confidențialitate a datelor vă oferă informații detaliate despre protecția datelor cu caracter personal pentru:

Asociația Berarii Romaniei 

Strada Alexandru Bălășanu 10, sector 4. București, România

+40 21 317 29 77

office@berariiromaniei.ro

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal (denumite în continuare „date cu caracter personal”) pe care le folosim, motivele pentru care le folosim și le împărtășim, durata păstrării acestora și condițiile de utilizare și exercitarea drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește aceste date.

Informații suplimentare vor fi furnizate, dacă este necesar, atunci când vă abonați la un anumit produs sau serviciu.

2 / Cui se adresează politica noastră de protecție a datelor?

Această politică este destinată utilizatorilor site-urilor noastre web, persoanelor care participă la evenimentele noastre, membrilor noștri, foștilor membri, clienților noștri, foștilor clienți și persoanelor și organizațiilor pe care le contactăm interesate de sectorul berii, activităților noastre, serviciilor și produselor noastre.

3 / Ce categorii de date putem procesa?

Colectăm și folosim datele personale de care avem nevoie în activitatea noastră, permițându-ne să vă oferim comunicări personalizate și de calitate legate de sectorul berii, activitățile noastre, serviciile și produsele noastre.

Putem colecta de la dvs. diferite categorii de date cu caracter personal, inclusiv:

 • Informații de identificare (de exemplu; nume, prenume);
 • Informații de contact (de exemplu, adresa poștală și adresa de e-mail, numerele de telefon);
 • Informații fiscale (de exemplu, TVA, țara de referință);
 • Informații bancare, financiare și de tranzacții (de exemplu, detaliile dvs. bancare, istoricul achizițiilor și plățile);
 • Date despre obiceiurile și preferințele dvs.:
  • Date legate de utilizarea produselor și serviciilor noastre (de exemplu, limba de utilizare, mesaje personalizate, interese).
  • Putem înregistra anumite informații pe baza cookie-urilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați declarația noastră despre utilizarea cookie-urilor.

De asemenea, putem folosi fotografii făcute în timpul evenimentelor noastre sau ale evenimentelor partenerilor noștri.

4 / Pentru ce folosim datele dvs. și care este baza legală a acestei prelucrări?

Folosim datele dvs. personale:

 • Cu acordul dvs. (temei legal: articolul 6a din regulamentul 2016/679 (GDPR))
 • Când ne puneți întrebări prin intermediul procedurilor de contact și de asistență care au fost implementate.
 • Pentru trimiterea de buletine informative și mailuri la care v-ați abonat.
 • Pentru îndeplinirea contractelor (temeiul juridic: articolul 6b din regulamentul 2016/679 (GDPR)):
 • Pentru urmărirea și procesarea comenzilor și înregistrărilor dvs.
 • Pentru a vă oferi informații despre sectorul berii, activitățile, produsele și serviciile noastre;
 • Pentru urmărirea și rezolvarea reclamațiilor.
 • Pentru gestionarea generală a clienților, inclusiv contabilitatea, litigiile și gestionarea litigiilor, recuperarea sau transferul creanțelor și protecția drepturilor noastre în general.
 • Când avem un interes legitim, ca parte a activităților noastre de comunicare. Într-un astfel de caz, ne asigurăm întotdeauna că menținem un anumit echilibru în ceea ce privește viața dvs. privată (temei juridic: articolul 6f din regulamentul 2016/679 (GDPR)):
 • Pentru a vă informa despre sectorul berii, activitățile, produsele și serviciile noastre, pe baza potențialului profil al părților interesate.
 • Pentru a preveni și combate posibilele fraude și abuzuri.
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale la care suntem supuși (temeiul juridic: articolul 6c din regulamentul 2016/679 (GDPR)):

5 / Datele dvs. personale pot fi transferate către terți?

Datele dvs. personale pot fi partajate cu subcontractanții noștri pentru servicii în numele nostru (de exemplu, agenții de evenimente, agenții de publicitate, furnizori IT, IT, cloud etc.) și numai dacă am dat instrucțiuni pentru acest lucru.

6 / Transfer de date în afara Spațiului Economic European „SEE”

Datele dvs. personale nu sunt distribuite în afara Uniunii Europene.

7 / Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru cea mai lungă perioadă de timp necesară pentru a respecta dispozițiile legale și de reglementare aplicabile.

Se pot aplica și alte termene:

 • Din cauza constrângerilor operaționale, cum ar fi gestionarea bună a contului sau gestionarea eficientă a relației cu clienții;
 • Pentru a răspunde cererilor în instanță sau de la un organism de reglementare.

În ceea ce privește clienții și membrii, majoritatea informațiilor sunt păstrate pe durata relației contractuale și pe o durată maximă de 10 ani de la încheierea relației contractuale.

Pentru perspectivele și contactele inactive, informațiile sunt păstrate timp de maximum 5 ani.

8 / Cum vă protejăm datele personale?

Datele dvs. personale sunt tratate confidențial. Depunem toate eforturile pentru a lua măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a asigura siguranța acestor date.

9 / Care sunt drepturile tale? Cum le poți exercita?

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți diferite drepturi, și anume:

 • Dreptul de acces: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dvs. personale, precum și o copie a acestor date personale.
 • Dreptul de rectificare: dacă credeți că datele dvs. personale sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a datelor dvs. personale.
 • Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale.
 • Dreptul la limitarea prelucrării: puteți solicita ca prelucrarea datelor dvs. personale să fie limitată.
 • Dreptul de opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale, din motive legate de circumstanțele dvs. personale. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea aferentă acestui marketing direct.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: dacă ați consimțit ca datele dvs. să fie prelucrate, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment.
 • Dreptul la portabilitatea datelor dvs., atunci când acest drept este aplicabil, aveți dreptul de a insista asupra faptului că datele personale pe care ni le-ați furnizat vă sunt returnate sau, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, transferate către o terță parte.

Puteți exercita drepturile enumerate mai sus contactându-ne prin e-mail la Asociația Berarii Romaniei: office@berariiromaniei.ro sau trimițându-ne o scrisoare către Asociația Berarii Romaniei – str. Alexandru Bălășanu 10, București 4 București, România.

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

10 / Cum puteți vizualiza modificările aduse acestei politici de confidențialitate a datelor?

Actualizăm regulat această politică de confidențialitate și vă invităm să o verificați în mod regulat.

11 / Cum să ne contactați

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, așa cum se menționează în această politică de confidențialitate, puteți contacta responsabilul nostru de confidențialitate prin poștă la adresa:

Berarii României

Strada Alexandru Bălășanu 10, sector 4, București, România

+40 21 317 29 77

Sau prin e-mail:

office@berariiromaniei.ro 

Sari la bara de unelte