Legea pentru vânzarea terenurilor agricole a fost promulgată cu amendamentele propuse de Asociația Berarii României

Modificările adoptate includ, de asemenea, amendamentele propuse de Asociația Berarii României:

  • Articolul 4, alin. (1), lit. b) prevede ca au drept de preemțiune (de rang 2, după co-proprietari, rude și afini) proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află astfel de investiții agricole, prioritate la cumpărarea acestor terenuri o au proprietarii investițiilor.
  • Articolul 4², alin.(5) prevede că proprietarii terenurilor agricole situate în extravilan au obligația să le utilizeze exclusiv în vederea desfășurării activităților agricole de la data cumpărării, iar în situația în care pe terenul agricol există investiții agricole pentru culturile de pomi, viță de vie, hamei și irigații exclusiv private se va păstra destinația agricolă a acestei investiții.
  • La articolul 6 au fost introduse 4 alineate noi (5)-(8) care prevăd obligativitatea autorităților locale (a primăriilor) de a notifica, în termen de 10 zile, titularilor dreptului de preempțiune, la domiciliul, reședința sau, după caz, sediul acestora înregistrarea ofertei de vânzare, iar în cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu pot fi contactați notificarea se va face prin afișarea la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei.
Sari la bara de unelte