REGULAMENT CONCURS PE PLAJĂ SUMMER DRAFT 2020

Organizatorul concursului

1.1. Concursul Summer Draft 2020 este organizat de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („ORGANIZATORUL”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe plaja Neptun – Jupiter KISS FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“A.G. RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania, denumiti împreuna Organizatorii.

Premiile concursului apartin si vor fi puse la dispozitia Organizatorului de catre FIRST STEP MARKETING SRL

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe plajele Crema Beach Mamaia Kiss FM, Delta Neptun – Jupiter Kiss Fm, Yolo Vama Veche Rock FM. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceasta decizie si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane.

Art. 2 Durata si aria de desfasurare a concursului

2.1. Concursul se deruleaza incepand la data de 23.07.2020 pana la data de 30.08.2020, in intervalele orare 11.00 – 14.00, respectiv 15.00 – 18.00, timp de o ora in fiecare zi, pe plajele Crema Beach Mamaia Kiss FM, Delta Neptun – Jupiter Kiss FM, Yolo – Vama Veche Rock FM.

In zilele in care conditiile meteo nu permit derularea concursului, acesta se va amana, iar voucherele oferite ca premii, aferente respectivei zile, se vor reporta pentru urmatorul week-end |(preferabil, sambata), cand concursul se va derula in 2 intervale orare, unul dimineata si unul dupa-amiaza, pentru a putea fi oferite 2 premii in aceeasi zi.

Art. 3 Conditiile de participare la Concurs

3.1.. Are drept de participare orice persoana care indeplineste cumulativ toate conditiile de mai jos:

● respecta toate conditiile indicate de DJ-ii Kiss FM/ Rock FM prezenți pe plaja detaliate la Art. 5,

● are cel putin 18 ani (impliniti);

● confirma ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta prin inscrierea la prezentul concurs.

3.2. Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect cerintelor din concurs si care ofera datele reale de identificare.

3.3. In cadrul Concursului, nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate în această actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora.

Art. 4 Protectia datelor cu caracter personal

4.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (nume, prenume) la aceasta campanie in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD). Comunicarea datelor cu caracter personal ale persoanelor înscrise la Campanie in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament este obligatorie in vederea validării, și atribuirii premiilor.

 4.2 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform RGPD urmatoarele drepturi: dreptul de a a avea acces la datele sale cu caracter, dreptul de a solicita rectificarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal personal și de a restricționa procesarea lor, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, cat si la adresa de e-mail simona.vasile@kissfm.ro.

4.3 Persoana vizată are dreptul de a depune o sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă crede că datele sale personale au fost prelucrate în mod incorect, la www.dataprotection.ro

Art. 5 Modul de desfasurare al Concursului

5.1. Pentru a participa la prezenta Campanie, desfasurata pe plajele Crema Beach Mamaia Kiss FM, Delta Neptun – Jupiter Kiss Fm, Yolo Vama Veche Rock FM participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

5.2.1. Sa urmareasca anunturile DJ-ilor Kiss FM si Rock FM facute pe plaja;

5.2.2. Sa posteze pe pagina de facebook Iubesc Berea – https://www.facebook.com/IubescBerea – o poza proprie care sa exprime: bucurie, distractie, mare, bere draft, folosind in descrierea pozei #summerdraft si #iubescberea #numele plajei pe care se afla cei care intra in competitie si de unde va ridica premiul la finalul concursului (de exemplu #neversea, #delta# sau yolo).

Pozele trebuie sa fie decente, iar postarile sa nu contina limbaj licentios.

5.2.3. Concursul se deruleaza timp de o ora din momentul in care DJ-ul plajei da startul concursului. Poza care va avea in interval de o ora de la inceperea concursului cele mai multe like-uri va fi aleasa castigatoare de DJ.

Castigatorul va fi anuntat la sfarsitul orei de concurs de către DJ-ii de pe plaja Kiss FM/ Rock FM si isi va ridica premiul pe loc din locul indicat de acestia (punctele de colectare premii Kiss FM / Rock FM). Castigatorul va fi anuntat doar pe statiile plajelor, nu si pe alte canale.

5.2.4. Concursul va fi promovat pe statiile radio Kiss FM si Rock FM, cu cate 4 spoturi pe zi, in intervalul 22 iulie – 30 august 2020 si pe plajele Crema Beach Mamaia Kiss FM, Delta Neptun – Jupiter Kiss Fm, Yolo Vama Veche Rock FM, cu cate 4 anunturi pe zi.

Art. 6 Premiul

6.1. In cadrul acestui concurs se vor acorda 4 premii/zi de luni pana duminica pe toata durata campaniei, respectiv vouchere de 50 ron reprezentand consumatie bere draft pe plaja partenera.

6.2. Valoarea unitara a unui premiu este de 50 ron. Valoarea totala a premiilor este de 8000 ron

6.3. Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat.

6.4. Orice solicitare din partea castigatorului pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisa.

6.5. Predarea premiului se face pe loc la punctul Kiss FM/Rock FM de pe plaja. Castigatorul care nu se prezinta sa ridice premiul la anuntul DJ-ilor de pe plajele Kiss FM/ Rock FM va pierde premiul, iar premiul va fi reportat pentru una dintre zilele de week-end.

6.6. Voucherul este valabil pana la data de 15 septembrie 2020.

Art. 7 Responsabilitatea

7.1. Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.

7.2. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului, Regulament.

Art. 8 Publicarea regulamentului

8.1. Regulamentul concursului poate fi consultat exclusiv la locul desfășurării acestuia, punctul Kiss FM/Rock FM de pe plaja.

8.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Art. 9 Litigii

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

9.2. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

Art. 10 Diverse

10.1. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

10.3. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un participant la Concurs, daca va considera ca acesta are un comportament indecent.

10.5. Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau prin decizia unilaterala a Organizatorului.