Raport anual

Anual, Berarii României publică o analiză atentă a evoluție pieței berii, precum și a rolului pe care sectorul berii îl are pentru economia României.